tillverkat i sverige

Stolar

Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design

KONTUR Skiktlimmad björkplaywood. Ben av blånerat stålrör.

ARGUMENT Skiktlimmad björkplaywood. Ben av putsat armeringsjärn.

Tuledet design
Tuledet design

SYNKOP Skiktlimmad björkplaywood. Stativ av blånerat vinkeljärn.

Möbeldesign Tuledet design

SYNKOP med hög rygg.

Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design

DELTA Bockad rostfri plåt. Ben av blånerat vinkeljärn. Kanter klädda med splittat stålrör.

Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design

SOLO Lackerat stålrör.

Tuledet design
Stol Tuledet design
Stol Tuledet design

PROFIL Skiktlimmad björkplaywood. Blånerat rundjärn och plattjärn.

Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design
Möbeldesign Tuledet design

SKEDET Barstol. Blånerat stålrör.